Obchodní podmínky

Provozovatelem a prodávajícím internetového obchodu marini.cz je Mariana Horáková se sídlem Krymská 238/18, 10100 Praha 10 – Vršovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 10 podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona, identifikační číslo: 09552103.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Lhůta na vrácení zboží je 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu info@marini.cz anebo písemně na adresu adresu provozovny Krymská 238/18, 101 00 Praha 10, spolu s vráceným zbožím. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář na vrácení zboží poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

DORUČOVÁNÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V Praze 13. 1. 2021